Bas vergelijkt in deze video vijf verschillende 60V en 75V labvoedingen met elkaar. Eerst wordt elke voeding besproken en worden per apparaat de voor- en nadelen getoond. Daarna zijn er geluidsproductiemetingen uitgevoerd en worden de resultaten getoond. Tot slot wordt een overzicht gegeven van alle voor- en nadelen van elke labvoeding.