Power analysers kunnen worden gebruikt om de stroom van energie in AC- of DC-systemen te meten. Een power analyser kan ook worden gebruikt om het sluipverbruik van apparaten te meten. Veel apparaten verbruiken elektriciteit wanneer ze uitgeschakeld lijken te zijn of terwijl ze inactief zijn, zoals je tv of je magnetron. Dit energieverbruik staat bekend als sluipverbruik en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het energieverbruik van het product. Het sluipverbruik van elektronische huishoudelijke apparaten is meestal erg klein, maar de som van al deze apparaten binnen het huishouden en over een periode van een jaar kan gemakkelijk aanzienlijk worden.

Power analyser

Aim-TTi HA1600A harmonics, flicker & power analyser

De HA1600A is een betaalbare en eenvoudige oplossing om power quality te meten volgens EN61000-3-2 (harmonischen) en EN61000-3-3 / EN61000-4-15 (flicker). De Aim-TTi HA1600A is voorzien van een stopcontact en meet vermogen, spanning, stroom, THD, power factor, frequentie, inrush etc. van het aangesloten apparaat, tot 16A RMS. De 40 harmonischen worden getoond in tabellen of grafieken, spanningen en stromen zijn als golfvorm zichtbaar. Automatisering is mogelijk via de RS232 en USB interface.


Video

Bas laat in deze video zien wat je met een power analyser kunt doen in de context van sluipverbruik wat in een eerdere video aan bod gekomen is. Daarom zullen verschillende nieuwe concepten worden uitgelegd om te begrijpen wat er op het scherm van de power analyser wordt weergegeven en wordt een sluipverbruikmeting uitgevoerd op een laptoplader zonder dat er een laptop op is aangesloten.