True-RMS is een feature die veel multimeters bieden, maar wat is true-RMS eigenlijk en wat heb je er aan?

Wat is RMS?

Voordat we ingaan op true-RMS, dienen we te weten wat RMS (Root Mean Square) is. De RMS waarde van een stroom is de effectieve verwarmingswaarde van de stroom. De RMS waarde komt overeen met de gelijkstroomwaarde die evenveel vermogen dissipeert in een weerstand.

Voorbeeld. Een 2.0 A gelijkstroom door een 1 Ω weerstand dissipeert 2.02A x 1 Ω = 4 Watt. Iedere RMS stroom van 2.0 A zal dus 4 Watt dissiperen in een 1 Ω weerstand, ongeacht de golfvorm. Wanneer de RMS waardes van een sinusvormige en een blokvormige stroom gelijk zijn, zullen ze beide evenveel dissiperen in een weerstand.

Average responding

Een eenvoudige implementatie van een RMS stroommeting is de average responding methode. Deze methode werkt door de wisselspanning gelijk te richten, daarvan de gemiddelde waarde te bepalen en deze waarde met de factor 1.1 te vermenigvuldigen. Voor perfect sinusvormige signalen werkt deze methode goed. Voor signalen met een afwijkende golfvormen werkt deze methode echter minder goed. Dat komt doordat de factor 1.1 alleen geldt voor signalen met een perfecte sinusvorm. Voor signalen met een andere vorm zal het meetresultaat afwijken van de werkelijke RMS waarde. Bij een blokgolf is de afwijking ongeveer 10%, de afwijking kan voor hele vreemde golfvormen oplopen tot 50%.

True-RMS

In tegenstelling tot een average responding multimeter zal een true-RMS meter altijd de RMS waarde van de stroom meten, zelfs als de golfvorm afwijkt van de perfecte sinus. Hiervoor beschikt de multimeter over een speciaal stuk elektronica.

Maar zelfs true-RMS meters hebben enkele beperkingen. Een multimeter kan true-RMS signalen meten tot een bepaalde bandbreedte. Voor signalen met een hogere frequentie zal het meetresultaat afwijken van de werkelijke waarde.

Naast de bandbreedte, is ook de Crest factor belangrijk. De Crest factor geeft aan hoe vervormd een signaal is en kan berekend worden door de piekwaarde van een signaal te delen door de RMS waarde. Een signaal met korte hoge pieken zal dus een hoge Crest factor hebben. In de praktijk is een Crest factor van 3 voldoende voor de meeste metingen.

Is true-RMS nodig?

Of dat je een true-RMS multimeter nodig hebt, kun je het beste zelf bepalen. Hoe vaak meet je stromen en hoe vaak zijn deze stromen niet sinusvormig? Voor iemand die efficiente voedingen ontwikkelt ligt dit anders dan voor iemand die elektra installeert.

Onze multimeters overzichtspagina is een goed startpunt om een multimeter uit te zoeken.